Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utlysning av forskningstid för kommunala doktorander

Publicerad: 2022-08-12 12:40

Är du intresserad av forskning och önskar kombinera egen forskarutbildning med fortsatt yrkesverksamhet i ditt ordinarie arbete? I samarbete mellan kommunerna, Region Örebro län och Örebro universitet finns nu en möjlighet att förena detta.

Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner har tillsammans tagit flera initiativ för den akademiska utvecklingen inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre. Länets tolv kommuner har beslutat att tillsammans avsätta ekonomiska medel för att möjliggöra för fyra medarbetare att genomgå forskarutbildning vid Örebro universitet. Region Örebro län och Örebro universitet bidrar med handledarkompetens och forskningsstödjande infrastruktur.

Forskarutbildning motsvarar 4 års heltidsstudier och avslutas med en disputation som leder till en doktorsexamen. Forskarutbildning sker under handledning av disputerade forskare och huvudhandledaren måste vara minst docent.

Denna utlysning avser den kommungemensamma finansieringen i form av lönemedel under studietiden, som med det aktuella upplägget motsvarar 8 års halvtidsstudier förenat med fortsatt arbete inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre. Finansiering förutsätter att du ansöker om och, efter sedvanlig prövning, antas till forskarutbildning vid Örebro universitet.

Kvalifikationer

För att kunna söka finansiering måste du ha en anställning inom kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Du bör ha några års erfarenhet av arbete, som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller socionom, inom vård eller omsorg för äldre. Du måste ha tillräcklig behörighet för att också kunna antas till forskarutbildning. Det innebär att du avlagt en examen på avancerad nivå, vilket innebär en magister- eller masterexamen.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen mellan den 15 augusti - 30 september. 

Mer information och hur du gör för att ansöka hittar du på denna sida om att Söka forskningsanslag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 augusti 2022