Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du sluta röka eller snusa?

Publicerad: 2021-11-23 15:20

Om du söker hjälp och får stöd på ditt sätt ökar dina möjligheter att sluta med tobak. Den här veckan är det tobaksfria veckan. Passa på att ta ditt beslut att sluta röka!

Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent att sluta. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp och du får snabbt hälsovinster. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill och är motiverad. Att du får råd och stöd förbättrar också möjligheterna att bli rökfri.

Det finns flera olika sätt att sluta med tobak. Också digitala. Du kan till exempel boka tid hos tobaksavvänjare i vårdcentralernas digitala mottagning. Du kan också få hjälp via din vårdcentral, 1177.se, Sluta röka linjen, Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro och Tobakspreventiva mottagningen på Karlskoga lasarett.

Här kan du kan läsa mer om att sluta med tobak: 

Träffa tobaksavvänjare på Krämaren

Nu på fredag den 26 november 2021 finns tobaksavvänjare på plats på Gallerian Krämaren i Örebro mellan klockan 12-16. Kom och prata rökning och tobak med oss!

Region Örebro län stödjer sedan 2015 Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som är ett opinionsbildningsprojekt som arbetar på olika sätt för att minska rökningen så att det inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 november 2021