Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Visst kan du sluta röka! - Vi hjälper dig till ett friskare liv.

Film om varför du ska sluta röka

Den 31 maj är det Tobaksfria dagen. Passa på att ta ditt beslut att sluta röka.

På Marknadsafton torsdag 1 juni kommer vi att finns på plats vid Rådhuset på Stortorget. Kom och prata tobak och niktoin med oss. Tobaksavvänjare finns på plats då du kan få prata om du ska göra för att ta steget att bli tobak och niktoinfri. 

Många som röker och snusar känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak och nikotin i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak och nikotin på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

Så här kan du få hjälp

Att sluta röka eller snusa på egen hand kan vara svårt. Vi hjälper dig på ditt sätt.

Tobacco endgame

Region Örebro län stödjer Tobacco Endgame som har målet att den dagliga rökningen i Sverige ska vara under fem procent år 2025.