Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Visst kan du sluta röka! - Vi hjälper dig till ett friskare liv.

Film om varför du ska sluta röka

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

Så här kan du få hjälp

Att sluta röka eller snusa på egen hand kan vara svårt. Vi hjälper dig på ditt sätt.

Tobacco endgame

Region Örebro län stödjer Tobacco Endgame som har målet att den dagliga rökningen i Sverige ska vara under fem procent år 2025.