Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län - en tobaksfri region

Region Örebro län arbetar hälsofrämjande både för patienter och personal. Ingen medarbetare, besökare eller patient ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Det innebär att vi arbetar för rökfria inomhusmiljöer och rökfritt område för alla kring våra fastigheter. Därför har alla rökkurer ersatts med fimpa-stolpar i utkanten av våra områden.

Rökkurer och rökplatser har tagits bort på USÖ-området, och på lasarettsområdena i Lindesberg och Karlskoga. 

Vi har som mål att:

  • Alla regionens inomhusmiljöer ska vara rökfria.
  • Införa rökfria zoner runt våra hälso- och sjukvårdsanläggningar.
  • Ha helt tobaksfria patientmöten.

För dig som patient innebär det att du:

  • Får information om hur du kan bli tobaksfri och vad du kan få för stöd och hjälp.
  • Får information om Rökfri operation och får hjälp med att nå det.
  • Att du erbjuds läkemedel för tobaksavvänjning om du blir inlagd på sjukhus.

 Vi ber er respektera det rökfria området!

I juni år 2017 fick Region Örebro län en ny tobakspolicy som säger att det ska finnas rökfria zoner runt våra byggnader. Rökplatser har flyttats, rökkurer och askkoppar har tagits bort. 

Hur vet jag vart närmaste fimpastolpe finns?

På USÖ-området finns skyltar som visar var närmaste plats att fimpa på finns. På Karlskoga och Lindesbergs lasarett finns fimpastolparna i utkanten av sjukhusområdet.

Var får jag röka?

Du får röka på anvisade platser eller utanför Region Örebro läns områden.

Vad innebär rökfri operation?

Om du är rökfri inför och efter en operation minskar risken för komplikationer och din kropp återhämtar sig på ett bättre sätt. För vissa operationer krävs det att du är rökfri 6-8 veckor inför en planerad operation samt 6-8 veckor efter genomförd operation.

Hur ska jag som röker klara mig om jag är inlagd på sjukhuset?

Under tiden du är inlagd kan du få  nikotinläkemedel mot tobaksberoende. 

Kan jag få hjälp av Region Örebro län att sluta röka?

Ja du kan få hjälp. Ta kontakt med din vårdcentral, med tobakspreventiva enheten på USÖ eller ring Sluta-röka-linjen. Kontaktinformation finns här på sidan.

Varför bryr sig Region Örebro län om ifall jag röker?

Region Örebro län arbetar hälsofrämjande. Ingen medarbetare, besökare eller patient ska behöva utsättas för passiv röklukt. Att sluta röka ger dig ett friskare liv.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023