Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tobaken har allvarliga negativa konsekvenser såväl för miljön och klimatet som för hälsan. Att framställa tobak kräver resurser som bidrar till vattenbrist, skogsskövling och klimatförändringar.

Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar stora mängder vatten som skulle kunna användas till odling av mat istället. Tobaksindustrin bidrar också till den globala uppvärmningen genom utsläpp och förlust av biologisk mångfald genom att avverka mängder av skog.

Även det vita snuset som marknadsförs som "tobaksfritt" påverkar miljön negativt då det innehåller höga doser av nikotin som utvinns ur tobak.

 

Samtliga av FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 går att koppla till Tobaksindustrin och därmed till de 10 mål som vi har i fokus i vårt Hållbarhetsprogram.

Visste du att fimpar är det vanligaste skräpet?

Fimpar är dessutom det vanligaste skräpet som slängs på marken - de är inte biologiskt nedbrytningsbara och i naturen läcker fimparna ut farliga ämnen.  Filtret i cigaretter är det vanligaste plastskräpet i världen. Det tar flera år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan det försvinner. Om du fimpar, se till att fimpa på rätt plats!

 

Mer information om tobak och hållbarhet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2022