Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Många som röker och snusare känner ofta att man både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Att sluta röka på egen hand kan vara svårt. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

 

Vårdcentralernas digitala mottagning

Ett enkelt sätt att få kontakt med en tobaksavvänjare är via vårdcentralernas digitala mottagning. Du når den via Region Örebro läns app.

1177.se

På www.1177.se finns råd om hur du slutar röka eller snusa samt information om rökfri operation. Där hittar du även appen ”Rökfri” som stöttar dig i ditt rökstopp.

Sluta röka linjen

Sluta-röka-linjen ger dig kostnadsfri och individuell tobaksavvänjning per telefon, 020-84 00 00. Här finns också möjlighet att få hjälp på olika språk.

UMO.se

På UMO.se som vänder sig till dig mellan 13 och 25 år finns information och råd och stöd om att sluta röka.

Apotek

På apoteken kan du få information om läkemedel och hjälp med att sluta använda tobak.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 februari 2021