Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Många som röker och snusare känner ofta att man både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Att sluta röka på egen hand kan vara svårt. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

 

Digital mottagning

Ett enkelt sätt att få kontakt med en tobaksavvänjare är via den digitala levnadsvanemottagningen. Du når den via Region Örebro läns app.

1177.se

På www.1177.se finns råd om hur du slutar röka eller snusa samt information om rökfri operation.

Sluta röka linjen

Sluta-röka-linjen ger dig kostnadsfri och individuell tobaksavvänjning per telefon, 020-84 00 00. Här finns också möjlighet att få hjälp på olika språk.

UMO.se och Youmo.se

På UMO.se som vänder sig till dig mellan 13 och 25 år finns information och råd och stöd om att sluta röka och snusa.
Youmo.se är rn webbplats med delar från UMO på flera språk. 

Apotek

På apoteken kan du få information om läkemedel och hjälp med att sluta använda tobak.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2024