Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.


År 2022 rökte sex procent av invånarna i Sverige dagligen. Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon eller några av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar och varje år beräknas 12 000 dö av sin rökning. En ojämlik fördelning av rökningen bidrar till en ojämlik fördelning av ohälsan i samhället. Samhällets kostnader för sjukskrivning och för tidig död i rökningens spår är enorma.

Tobacco Endgame och Region Örebro län

Nästan 220 organisationer och myndigheter i vårt land stöder nu kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025, däribland Region Örebro län. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.

Vi vill att så få som möjligt av våra invånare ska röka 2025.
Det ett viktigt arbete för oss att hjälpa så många som möjligt att ta ett aktivt beslut att sluta röka och därmed förbättra folkhälsan.

Tillsammans mot ett rökfritt Örebro 2025

Tillsammans arbetar Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och NBV i Örebro län, Karlskoga & Degerfors kommuner för att minska rökningen i Örebro län. Samarbetet utgår från Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som syftar till att halvera rökningen bland Sveriges befolkning till 2025. 

Kontakter

Kontakt

Anette Danesjö-Gustafsson

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023