Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Etikprövning vid forskning

För forskning inom medicin krävs godkännande av etikprövningsmyndigheten. Den praktiska hanteringen inom Region Örebro län finns i rutinerna nedan.

Resursintyg

Resursintyg,vanligen signerat av verksamhetschef, ska inte skickas in till EPM i samband med ansökan, utan ska upprättas enligt lokal rutin.

Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg har skickats in.

Ändringar som inte innebär ändringsansökan till EPM

För ändringar i forskningsstudier som inte innebär ansökan till Etikprövningsmyndigheten ska dokumentet nedan fyllas i och skickas in till FoU. 

Kontaktinformation - Avdelningen för kliniska prövningar (AKP)

Funktionsbrevlåda/Telefon

Örebro biobank erbjuder rådgivning kring utformning av biobanksdelarna i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformation/samtycke samt förhandsgranskning av etikansökan ur biobanksperspektiv.

Cecilia Ekström

Forskningshandläggare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 maj 2022