Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Etikprövning vid forskning

Forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter kräver som regel godkännande av Etikprövningsmyndigheten (EPM). Den praktiska hanteringen inom Region Örebro län finns i rutinerna nedan.

 

Resursintyg

Resurintyg, vanligen signerat av verksamhetschef, ska inte skickas in till EPM i samband med ansökan utan ska upprättas enligt lokal rutin. 

Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg har skickats till Stab FoU. 

 

För ändringar i forskningsstudier som inte innebär ansökan till EPM ska dokumentet nedan fyllas i och skickas in till Stab FoU.

Enheten för kliniska studier erbjuder hjälp med etikansökningar, även om det inte är en klinisk prövning.


Enheten för kliniska studier (EKS)


Skicka e-post
Telefonnr: 019-602 62 34

 

Örebro biobank

Örebro biobank erbjuder rådgivning kring utformning av biobanksdelarna i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformation/samtycke samt förhandsgranskningar av etikansökan ur biobanksperspektiv.

Skicka e-post 

 

 

Frågor?

Administrativa frågor eller frågor kring regionens interna rutiner för etikansökan, kontakta Stab FoU.

Reidar Oderth

FoU-handläggare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 december 2022