Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Etikprövning vid forskning

För forskning inom medicin krävs godkännande av etikprövningsmyndigheten. Den praktiska hanteringen inom Region Örebro län finns i rutinerna nedan.

 

Resursintyg

Resurintyg, vanligen signerat av verksamhetschef, ska inte skickas in till EPM i samband med ansökan utan ska upprättas enligt lokal rutin. 

Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg har skickats till Stab FoU. 

 

För ändringar i forskningsstudier som inte innebär ansökan till EPM ska dokumentet nedan fyllas i och skickas in till Stab FoU.

Enheten för kliniska studier erbjuder hjälp med etikansökningar, även om det inte är en klinisk prövning.


Enheten för kliniska studier (EKS)


Skicka e-post
Telefonnr: 019-602 62 34

 

Örebro biobank

Örebro biobank erbjuder rådgivning kring utformning av biobanksdelarna i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformation/samtycke samt förhandsgranskningar av etikansökan ur biobanksperspektiv.

Skicka e-post 

 

 

Administrativa frågor eller frågor kring regionens interna rutiner för etikansökan, kontakta Stab FoU

Cecilia Ekström

Forskningshandläggare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2022

Läs mer om Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser