Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Finansiering av forskning och innovation

Som anställd inom Region Örebro län har du möjlighet att söka finansiering för din forskning.

De interna finansiärerna för forskning är Nyckelfonden, Forskningskommittén och Regionala Forskningsrådet och du kan söka lokala ALF-medel.

Du som är anställd kan även få stöttning kring allt som rör din ansökan om forskningsmedel från Grants Office rådgivare. Du kan också få stöd kring ansökningar om innovationsmedel via Innovationsteamet.

ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) är ett avtal mellan staten och de sju landsting som bedriver läkarutbildning och som anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning och utveckling inom landstingen.

Det finns ett antal olika förordnande att tillgå vid Region Örebro län som finansieras genom de forskningsmedel som tillförts genom ALF-avtalet.

Helena Sävenstrand

Administrativ enhetschef

Region Örebro läns forskningskommittés viktigaste uppgift är att främja forskningen inom regionen, bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.

Forskningskommittén fördelar också medel ur donationsstiftelserna för forskningsändamål. Drygt 20 miljoner avsätts varje år för forskning.

Agneta Anderzén Carlsson

Forskningshandledare

Nyckelfonden är en stiftelse för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Med vår insamling möjliggör vi forskning om olika sjukdomar. Varje år avsätter vi ca 10 miljoner till forskning.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, diabetes samt mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäckterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna inom Örebro län.

Nyckelfonden är glada över alla gåvor, stora som små. Du kan till exempel hedra minnet av en avliden person genom en minnesgåva, ge en högtidsgåva eller bli månadsgivare till Nyckelfonden.

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

Kontaktinformation

Annette Östling

Administratör

Via Grants office kan du få en överblick av finansieringsmöjligheter till din innovation. Som anställd inom regionorganisationen kan du också få konkret stöttning kring ansökningar om innovationsmedel. Vi erbjuder rådgivning, ansökningsgranskning och hjälp till koordinering av stödfunktioner. Detta gäller vid ansökningar där regionen är såväl projektägare som där regionen är medsökande till annan organisation.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023