Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tema - forskning om Covid 19

Under pågående pandemi pågår forskning kring viruset SARS-COV2 och covidsjukdomen. Här kan du läsa om några av de forskningsprojekt som sker inom Region Örebro län.

Coronavirus

 

Under hösten har covidpandemin tagit fart igen. Inom Region Örebro län pågår ett 15-tal projekt kopplade till covidsjukdomen och viruset SARS-CoV2. Bland projekten hittar vi ett som undersöker hur skolstängningen av gymnasier under våren 2020 har påverkat spridningen av virus.

Det finns också projekt kring graviditet och covid-19, nya behandlingsstudier av läkemedel samt detaljstudier av viruset. 

Här finns länk till alla godkända projekt kring covid-19

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2021