Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tema - forskning om covid-19

Under pågående pandemi pågår forskning kring viruset SARS-COV2 och covidsjukdomen. Här kan du läsa om några av de forskningsprojekt som sker inom Region Örebro län.

Inom Region Örebro län pågår ett 20-tal projekt kopplade till covidsjukdomen och viruset SARS-CoV2. Bland projekten hittar vi ett som undersöker hur skolstängningen av gymnasier under våren 2020 har påverkat spridningen av virus.

Det finns också projekt kring graviditet och covid-19, nya behandlingsstudier av läkemedel samt detaljstudier av viruset. 

Här finns länk till alla godkända projekt kring covid-19

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2021