Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För konstnärer och konsthantverkare: Informationsträff om främjandestöd bild och form

Välkommen till en digital informationsträff där du kan förbättra dina chanser att få Region Örebro läns stöd inom bild och form! Årets första ansökningsomgång är öppen den 15 februari-15 mars. På träffen får du veta vad du kan söka pengar för och vilka uppgifter som ska finnas med för att ansökan ska vara komplett. Ulrika Stigbäck och Mattias Käll från Region Örebro län finns med för att svara på dina frågor.

mån 27 feb 2023
18:00 - 19:00
sön 26 feb 2023
Digitalt via Teams

Anmälan och kostnad

Anmäl dig senast den 26 februari.

Avanmäl dig om du får förhinder genom att skicka e-post till mattias.kall@regionorebrolan.se

Målgrupp

Konstnärer, konsthantverkare och andra som är målgrupp för stödet främjandestöd bild och form:

professionella frilansande konstnärer inom bild- och formområdet, konstnärsgrupp eller organisation och förening inom bild- och formområdet.

Arrangör

Bild och form, Region Örebro län

Konstverk av Jenny Käll, stipendiat 2022

Kontakter

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form