Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

”Förstå familjen”

Ett verktyg för dig som möter blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar med barn upp till sex år.

tor 25 maj 2023
08:30 - 12:00
Sista anmälningsdag -
fre 19 maj 2023
Digitalt via Teams

Välkommen till ett utbildningstillfälle i verktyget ”Förstå familjen - att möta föräldrar med kognitiva svårigheter”. Verktyget är en ny och fristående del till materialet ”En förälder blir till” som flera familjecentraler, barnmorske-mottagningar och barnhälsovårdsenheter i Örebro län arbetar med.

Många har efterfrågat ett verktyg för att få bättre förutsättningar att möta föräldrar med kognitiva svårigheter. "Förstå familjen" baseras på forskning och erfarenheter och ger konkreta tips och förslag på hur man kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd. Verktyget innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera om.

Utbildningens innehåll:

  • Länsstyrelsen i Örebro län som är initiativtagare till verktyget, ger en presentation av bakgrund och vikten av ett funktionshinderperspektiv i ett jämlikt föräldraskapsstöd.
  • Kristin Eliasson från Västra Götalandsregionen, medförfattare, introducerar verktyget.
  • Vi får även ta del av goda exempel från vårt eget län där bland annat vuxenhabiliteringen delar med sig av sina arbetsmetoder.

Målgrupp

Personal vid Familjecentraler samt fristående barnhälsovårdsenheter och barnmorskemottagningar i Örebro län.

Kostnad

Ingen avgift!

Sista anmälningsdag

19 maj 2023

Kontakt

Josefin Sejnelid

Utvecklingsledare: Folkhälsa

kvinna