Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förstärkning i MI

MI är en metod som är under ständig utveckling tack vare att MI är så starkt förankrad i forskning. De senaste 15 årens forskning gör att man idag vet mycket mer om MI:s processer, resultat, förändringens språk samt hur kliniker lär sig MI. Detta innebär också en rad förändringar i metoden där tidigare centrala delar har lyfts bort och andra delar har blivit mycket viktigare.

mån 17 maj - tis 18 maj 2021
09:00 - 16:00
Digitalt via zoom

Syfte

Boosterdagarnas syfte är att

  1. ge en möjlighet att utveckla MI- kompetensen
  2. få en uppdatering av ny kunskap kring MI 
  3. inspirera till att vilja fortsätta utveckla MI-kompetensen.

Innehåll 

Dagarna kommer bestå av teori och träning i

  • de delar av MI som forskning visat mest betydelsefulla
  • de fyra processerna – engagera, fokusera, locka fram och planera
  • att hantera dissonans (”svåra” klienter)
  • att kombinera MI och myndighetsövning

Det kommer också ges tillfällen för träning, diskussion och reflexion kring ditt eget MI-arbete.

Utbildare

Fredrik Eliasson är socionom med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Fredrik är en välkänd internationell expert på MI och medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers). För SiS ansvarar Fredrik för all träning, handledning, uppföljning, implementering och kvalitetssäkring av MI för 4000+ anställda.

Målgrupp

Socialarbetare i länets kommuner som arbetar med MI och som genomgått grundutbildning i MI.

Anmälan senast

30 april 2021

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO