Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kognitiva svårigheter och föräldraskap

Välkommen till Bio Roxy! Vuxenhabiliteringen har skapat en utbildningsfilm som vänder sig till personal som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

fre 21 okt 2022
13:00 - 16:00
Sista anmälningsdag -
tor 13 okt 2022
Bio Roxy, Olaigatan 19, Örebro

Nätverksgruppen Samverkan Utveckling och Föräldraskap (T-SUF) bjuder in till en eftermiddag med filmvisning reflektion och erfarenhetsutbyte. Representanter från SUF- kunskapscentrum i Uppsala kommer också att medverka.

Syftet med eftermiddagen är att lättare kunna identifiera, förstå och bemöta föräldrar med kognitiva svårigheter.

Filmen är ett komplement till dokumentet vägledningsdokumentet ”Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter”.

Målgrupp

Personal som möter personer med kognitiva svårigheter som är eller vill bli förälder. T.ex. Mödra- och barnhälsovården, primärvården, förskola, skola, elevhälsan, socialtjänsten, socialpsykiatrin, LSS m.fl.

Kostnad

Kostnadsfritt! Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmälan senast

13 oktober 2022 (begränsat antal platser)

Kontakt