Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bemöta rättshaveristiskt beteende

Varje människa har rätt till ett korrekt bemötande från myndigheter. Så här säger utbildaren om sitt uppdrag ”att tjänstepersonerna lär sig känna arbetslust när de tillämpar förvaltningsrätten, stolthet att vara en del av den goda byråkratin som skyddar och tjänar sina medborgare. När kunden kan se och uppleva det ... först då har jag nått i mål."

tis 07 feb 2023
08:00 - 12:00
Sista anmälningsdag -
tor 26 jan 2023
Digitalt via Zoom

Innehåll

 • Objektivitets- och legalitetsprincipen
 • Serviceskyldighet och tillgänglighet
 • Att bemöta beteendet i telefonsamtal
 • Att hantera ett orimligt inflöde av mejl
 • Skyldigheter kring allmänna handlingar: registrera, arkivera, lämna ut, sekretess
 • Att läsa mejl på rätt sätt och sålla
 • Att hantera hot
 • Att lämna svar
 • Att hantera krav på möten
 • Att hantera rättshaveristiskt beteende i möten
 • Inspelningar
 • Medier
 • När personer med rättshaveristiskt beteende är ombud åt andra
 • Att sätta upp en strategi

Jurist Natalie Glotz Stade håller i utbildningen. Natalie har tidigare arbetat som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads-​ och socialförvaltningen i Malmö, som stadsjurist i Malmö stad och som lärare i juridik på Lunds universitet.

Utbildningen arrangeras av Område välfärd och folkhälsa på begäran av IFO-cheferna.

Målgrupp

Chefer inom länets socialtjänster samt administratörer.

Kostnad

1150 kr

Anmälan senast

26 januari 2023

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO