Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anslag - Regionstyrelsens arbetsutskott

Politiskt organ:
Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde:
2021-03-16

Datum då anslaget sätts upp:
2021-03-30

Datum då anslaget tas ned:
2021-04-24

Förvaringsplats för protokollet:
Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar:
§§15-29

Protokoll

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 mars 2021