Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Stiftelsen Örebro läns museum, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Ideella föreningen Karlskoga folkhögskola, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Länsmusiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Sydnärke, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020