Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 767 01 61 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Region Örebro innovation AB, lekmannarevisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2022-10-2023-05
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer ordförande 2019-01-2022-12
Länstrafiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Länsmusiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2022-02-2023-05
Svealandstrafiken AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020