Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 073 959 11 77 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare Lekeberg kommun 2021-09-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lekeberg kommun 2021-09-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare Lekeberg kommun 2021-09-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020