Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Organisation
Uppdrag
Period
Adolf Lindgrens stiftelse, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Länsgården Fastigheter AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Stiftelsen Jeremiasfonden, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Örebro läns slöjdförening, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020