Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 271 90 69 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2019-02-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020