Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionhälsan ingår i förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling som leds av en gemensam politisk nämnd för Region Örebro län och åtta av länets kommuner. Förvaltningen består av två verksamheter, Regionhälsan och Tolk- och översättarservice, som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete samt till att underlätta kommunikation där gemensamt språk saknas.

Vi erbjuder våra resurser till nämndens medlemmar, Region Örebro län samt kommunerna: 

 • Hallsberg 
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro

 

Ägarråd

Regionhälsan har ett ägarråd med representanter för samtliga delägare.

Ägarrådets syfte är att:

 • vara rådgivande till förvaltnings- och områdeschef i frågor som rör Regionhälsans verksamhet
 • ha kunskap inom området samt mandat och kompetens att agera som rådgivare
 • ge råd utifrån att den egna organisationen samäger en företagshälsa som förvaltas av Region Örebro län
 • vara en kontaktyta mellan förvaltningen och dess ägare ansvara för att förmedla information tillbaka till den egna organisationen.

Annika Rolland, Lekebergs kommun

Carina Fyrphil, Lindesbergs kommun

Jan Larsson-Lyckholm, Ljusnarsbergs kommun

Johan Mejman, Laxå kommun

Katarina Eriksson, Nora kommun

Lars-Åke Brattlund, Örebro kommun

Malin Holm, Kumla kommun

Maria Neander Karebo, Hallsbergs kommun

Maria Åkesson, Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021