Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mentorskapsprogram inom bild och form

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Örebro län!

Du kan ansöka 1 februari-1 mars 2024

Mentorskap bild och form kan sökas av dig som är konstnär eller konsthantverkare och vill utveckla dig inom ditt område med stöd, kunskap och erfarenhet från en etablerad konstnär/konsthantverkare. Du som är i början av din yrkesbana och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i den konstnärliga världen är också välkommen att söka.

Genom mentorskapet kan du exempelvis få hjälp med inriktning på din professionella karriär, en konstnärlig idé, fördjupade kunskaper inom ditt område och möjlighet till konstnärligt utbyte.

Om programmet

Programmet har ett flexibelt upplägg och innehåller totalt tio timmars mötestid som kan spridas ut under en till flera månader. Adept och mentor kommer tillsammans överens om upplägg och hur länge programmet pågår. Programmet måste dock genomföras i sin helhet under innevarande år. Vid behov kan adept och mentor ta hjälp av Region Örebro län för planering.

Att delta i programmet är kostnadsfritt. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt inom en månad. Region Örebro län bjuder även in till ett utvärderingsmöte tillsammans med adept och mentor.

Ansökan

Nästa ansökningsperiod är 1 februari-1 mars 2024.

Skriv ett personligt brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet inom bild och form. Beskriv vad du vill få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga CV/meritförteckning och 3-5 arbetsprover. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Beskriv dina behov och önskemål, så tydligt som möjligt, då blir det lättare för oss att matcha dig med rätt mentor. Vi prioriterar mentorer verksamma i Örebro län.

Har du redan inlett en dialog med någon som du önskar blir din mentor? Det går bra att föreslå den personen i din ansökan, men du behöver först ha fått ett okej från personen på att du får ange dennes namn och kontaktuppgifter i ansökan.

Urval

Uppstart av mentorprogrammet sker så snart det är möjligt efter urval och matchning med mentor.

Observera att inskickad ansökan till mentorskapsprogrammet inte innebär någon garanti för att få en mentor.

Kontakter

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024