Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mentorskapsprogram kultur

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Örebro län erbjuder från och med hösten 2022 flera nya mentorskapsprogram.

Genom programmet kan du få hjälp att utveckla en konstnärlig idé, bredda dina färdigheter eller fördjupa dina kunskaper inom ditt konstområde. Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta till vara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, både för mentorer och adepter.

Du som är exempelvis filmare, författare, regissör eller skådespelare kan söka till mentorskapsprogrammet senast den 22 oktober. Våren 2023 startar mentorskapsprogram för dansare.

Vem kan söka?

Du som är

  • kulturutövare och verksam inom något av områdena bild och form, dans, film, litteratur och teater i Örebro län.
  • folkbokförd i Örebro län
  • över 18 år

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2022