Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd för intäktsbortfall till kulturaktörer i Örebro län

Är ni en förening/organisation eller är du en enskild aktör som producerar/arrangerar/driver kulturverksamhet och som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronapandemin?

För att mildra de negativa konsekvenserna har Region Örebro län tagit fram ett stöd till enskilda aktörer, föreningar och organisationer som har drabbats av inkomstbortfall med anledning av coronapandemin.

Kulturnämnden har avsatt 500 000 kronor för att under 2020 ge stöd till dessa aktörer och organisationer.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av enskilda aktörer/föreningar/organisationer som producerar/arrangerar/driver kulturverksamhet och som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronapandemin.

Stödet gäller ej för aktörer som ingår i Kultursamverkansmodellen. För dessa finns ett annat stöd framtaget.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag var 25 juni 2020. Svarsbesked under första veckan i juli.

Ansökan avser bekräftade intäktsbortfall mellan perioden 12 mars till 1 september. I ansökan ska aktuella intäkter och kostnader direkt påverkade av coronapandemin samt andra beviljade ekonomiska coronarelaterade stöd redovisas. Samtliga sökta coronarelaterade stöd ska anges i ansökan.

Maxbelopp som beviljas är 75 000 kronor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2021