Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling

Undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. Förbered först dig själv och sedan ditt barn.

På 1177.se finns råd om hur ni kan göra för att förbereda er på ett bra sätt

Barn som ska opereras

Både barnet och du som vuxen kan ha många funderingar när barnet ska sövas och opereras. Det är ofta bra att berätta för barnet om vad som kommer att hända. Det gör att hen känner sig lugnare. 

Här kan du läsa om vad som händer före och efter operationen (1177.se)

På Lekterapin arbetar vi med förberedelse och delaktighet i vården. Barn och ungdomar kan få bearbeta sina rädslor och få hjälp att förstå och hantera upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse.

Här kan vi titta på bilder tillsammans och se hur en undersökning går till eller vad som händer inför och efter operation. Vi kan också leka oss igenom behandlingen.

Kom gärna till oss före eller efter besöket på sjukhuset. Det är ett enkelt sätt att få sjukhusbesöket att kännas mer positivt.

Lekterapin USÖ

Barn som blir inlagt på sjukhuset

Det är viktigt att du och ditt barn känner er trygga när ni kommer till oss. Som närstående önskar vi att du kan vara med ditt barn hela tiden. Därför försöker vi alltid låta en förälder eller närstående övernatta med barnet på sjukhuset.

Sjukhusskola

Sjukhusskolan är en skola för alla barn och ungdomar som blir inlagda på sjukhus och fungerar som en bro till hemskolan samt ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

På sjukhusskolan arbetar lärare som tillsammans med elever, föräldrar, hemskola och vårdpersonal utformar undervisningen så att den passar elevens behov så bra som möjligt. Örebro kommun är huvudman för sjukhusskolan och skolan är naturligtvis öppen för elever från andra kommuner.

Sjukhusskolan, kontakt (Örebro kommun)

Delaktighet i barnets vård

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Läs mer om barns och vårdnadshavares rättigheter i vården (1177.se)

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 11. Juli 2023