Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Jag har ofta kontakt med vården

För dig som ofta har kontakt med vården kan 1177 e-tjänster förenkla vardagen. Här har vi samlat information om e-tjänster och annat som förhoppningsvis kan vara till nytta för dig.

Högkostnadsskydd och frikort för vårdbesök

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för dina vårdbesök (öppenvård) under tolv månader. Det kallas för högkostnadsskydd och gäller besök på vårdcentral eller på sjukhus (om du inte är inlagd).

Summan börjar räknas vid dit första besök och när du har kommit upp i 1 400 kr behöver du inte betala mer. 

Vissa saker ingår inte i högkostnadsskyddet. Till exempel ingår inte vaccinationer i högkostnadsskyddet. 

Högkostnadsskydd för öppenvård (1177.se)

Avgifter för hjälpmedel

Du betalar en abonnemangsavgift på 70 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel. Dessutom betalar du en serviceavgift på 110 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Läs mer om Region Örebro läns avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Fast vårdkontakt

Om du är sjuk och har många besök i vården kan du få hjälp med att sköta dina kontakter med vården genom det som kallas för fast vårdkontakt.

Du har rätt att själv begära en fast vårdkontakt om du inte redan har fått en sådan person utsedd. 

På 1177.se finns information om fast vårdkontakt

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv. Prata gärna med din behandlande enhet eller vårdcentral om dina behov.

Hjälpmedelsutbud

På 1177.se finns information om olika former av hjälpmedel och stöd.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

När du besöker vården får du ofta betala en besöksavgift. Det skiljer mellan kostnad för besök och kostnad för hjälpmedel. Vissa hjälpmedel har avgift. Avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Så här går det till att få ett hjälpmedel

Här beskriver vi hur det går till att få ett hjälpmedel i vårt län (1177.se)

Förändra eller justera ett hjälpmedel

Om du vill förändra, justera eller inte är nöjd med ditt hjälpmedel så ska du ta kontakt med den person som hjälpte till att prova ut hjälpmedlet. Personen kallas ofta för förskrivare.

Centrum för hjälpmedel lånar ut personliga hjälpmedel till dig som är bosatt i Örebro län.

Avgifter för hjälpmedel

Du betalar en abonnemangsavgift på 70 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel. Dessutom betalar du en serviceavgift på 110 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Läs mer om Region Örebro läns avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.

Kontakta vården

E-tjänster kan underlätta för dig som ofta har kontakt med oss

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att på ett säkert sätt kontakta vården när det passar dig. De flesta av våra mottagningar har e-tjänster där du bland annat kan:  

 • Kontakta din mottagning
 • Avboka eller omboka en tid
 • Förnya recept
 • Beställa journalkopia
 • Göra en egen vårdbegäran

Flera mottagningar har också e-tjänster där du kan göra självskattningar av ditt mående eller fylla i uppgifter som läkaren behöver innan ditt återbesök. 

För att använda e-tjänsterna behöver du logga in på 1177.se.

Så här gör du för att logga in (1177.se)

Rådgivning på telefon

När du behöver prata med din mottagning eller vårdcentral behöver du oftast boka en tid när du blir uppringd. 

Ibland är det många som vill få kontakt med våra vårdcentraler och du kanske inte får en telefontid när du ringer på morgonen. Då kan du prova att ringa igen lite senare. Fler telefontider kan tillkomma under dagen.

Långvarig smärta

Det finns olika former av behandling mot smärta, allt från receptfria läkemedel och fysisk aktivitet till lindring via receptbelagda läkemedel eller behandling av kiropraktor, naprapat eller genom akupunktur.

Prata med den mottagning där du får din vård eller kontakta telefonrådgivningen på 1177 för att hitta bästa behandlingen för den smärta som du upplever. 

På 1177.se finns information om olika former av behandling och läkemedel mot olika typer av smärta

Förnya ditt recept hos den mottagning där du har fått det

Kontakta den mottagning/enhet där du har fått ditt läkemedelsrecept för att förnya det. 

Du kan använda e-tjänsten Förnya recept. Om din läkare godkänner förfrågan skickar hen receptet till ett apotek där du kan hämta ut läkemedlet. Skulle din förfrågan nekas får du information även om detta. 

Alla mottagningar förnyar inte recept via nätet. Om mottagningen inte förnyar recept via nätet behöver du kontakta den genom att ringa. Däremot kan du inte mejla på grund av patientsekretessen. 

Hitta din mottagning/enhet

Förnya recept på nätet - så gör du (1177.se)

Är du osäker på om du har uttag kvar på ditt recept?

Genom att logga in på 1177.se kan du som är över 18 år se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läkemedel du har hämtat ut och hur nära du är att få frikort för läkemedel.

Läkemedelstjänster på nätet - så gör du (1177.se)

Finns medicinen på mitt apotek?

På läkemedels-webben FASS för allmänheten kan du söka på läkemedlets namn (eller den verksamma substansens namn om det inte spelar någon roll vilket varumärke medicinen har) för att se om medicinen finns inne på ditt apotek. Du kan också söka på närmaste apotek som har medicinen i lager.

FASS för allmänheten

Informera alltid om de läkemedel du tar vid vårdbesök

När du besöker vården är det viktigt att upplysa om vilka läkemedel du använder, både receptbelagda, icke receptbelagda och naturläkemedel. Din aktuella läkemedelslista får du från vården. Listan visar vilka läkemedel du ska ta, varför du ska ta dem, i vilka doser och vid vilka tidpunkter.

Genom att logga in på 1177.se kan du som är över 18 år se dina recept. 

Om läkemedlet inte passar

Ta alltid de läkemedel din läkare har sagt att du ska ta. Om du inte mår bra eller känner dig osäker ska du inte sluta ta läkemedlet förrän du talat med din läkare. Är du gravid eller ammar ska du rådfråga din läkare innan du börjar använda ett läkemedel.

Har du frågor om din läkemedelsbehandling ska du alltid kontakta den mottagning som du får din behandling på.

Bra att tänka på när du tar läkemedel (1177.se)

Högkostnadsskydd och frikort för läkemedel

För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen betalar du högst 2 200 kronor under en 12-månadersperiod, sedan får du frikort. Perioden börjar den dag du gör det första inköpet. Kostnaden för alla barn under 18 år i ett hushåll räknas ihop.

Du kan dela upp betalningen av dina läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen. Ansökningsblankett finns på apoteket.

Läs om utbyte av läkemedel och regler runt kostnader på 1177.se

Läkemedel påverkar miljön

Våra reningsverk klarar inte alltid av att rena avloppsvattnet från läkemedel som hällts ut i vasken eller spolats ner i toaletten. Med avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till mark och sjöar och ingår i grundvatten och dricksvatten.

Läs mer om hur läkemedel påverkar dricksvattnet och miljön på 1177.se

Min vårdplan erbjuds dig som har en cancerdiagnos, för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Vårdplanen ska bidra till att du känner dig trygg och välinformerad och förstår vad som händer under utredning och behandling.

Min vårdplan finns både i pappersform och digitalt för vissa diagnoser. Din digitala Min vårdplan når du när du loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer om Min vårdplan cancer på 1177.se

Logga in i din digitala Min vårdplan (e-tjänst)

Hälso- och sjukvården regleras av lagar och som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du som patient eller närstående kan på ett enkelt sätt lämna klagomål eller ge synpunkter på den vård som du har fått. Utifrån dina synpunkter eller klagomål ska vi enligt lag arbeta med att förbättra vården.

Klagomål eller synpunkter kan handla om:

 • Behandlingar
 • Bemötande
 • Rådgivning
 • Tillgänglighet och kommunikation med vården

Du kan också lämna in förslag och idéer på hur den vård vi ger kan bli bättre.

Efter att du lämnat klagomål eller synpunkter bör du få svar inom fyra veckor. 

Provtagning kan göras både på din vårdcentral och på sjukhuset. Ta alltid med legitimation när du ska ta ett prov. Om du bokar tid för provtagning själv och ska ta fasteprov, tänk på att boka en tid så tidigt som möjligt på morgonen. 

Läs mer om olika typer av provtagningar och mätningar, till exempel EKG (1177.se)

Blodprov

För att få ett så korrekt resultat som möjligt bör du inte röka timmen före provtagning. Dygnet före provtagning avstår du helst från extrem fysisk aktivitet samt överdrivet födo- och alkoholintag. Innan provtagningen bör du också sitta och vila cirka 15 minuter för att kroppen ska komma i jämvikt.
 
Vid provtagning av läkemedelsanalys gäller oftast att provet tas före morgondosen av läkemedlet. Övriga ordinerade läkemedel som används tar du som vanligt om du inte fått någon annan information från din läkare.

Att tänka på när du ska lämna blodprov (1177.se)

Urinprov

Urinprov kan användas för många olika analyser. Hur du ska lämna ditt prov och hur du ska hantera det beror på vad som ska analyseras. Följ alltid de råd som du får från din behandlande läkare eller från den mottagning eller det laboratorium där du ska lämna provet.

Att tänka på när du ska lämna urinprov (1177.se)

Se dina provsvar via 1177.se

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. Här kan du också se dina provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. Tänk också på att det finns en viss fördröjning innan dina provsvar eller journalanteckningar visas i e-tjänsten.

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

En samordnad individuell plan (SIP) kan passa när du behöver få hjälp från till exempel skolan, socialtjänsten eller sjukvården samtidigt. En SIP gör att du och dina närstående kan vara med och planera den hjälp du ska få.

Du eller personal, exempelvis från kommunen eller regionen, tar initiativ till en SIP. Det kan även någon närstående göra. Ställ frågan där du har din huvudsakliga kontakt, i vård, omsorg eller skola. De har sedan ansvar för att sammankalla till ett SIP-möte.

Du som har stöd från kommunens vård och omsorg

Om du har blivit utskriven från en sjukhusavdelning så kommer du bli kontaktad av en vårdsamordnare från din vårdcentral.

Om du däremot skrivs ut från en psykiatrisk vårdavdelning är det vårdsamordnare vid psykiatrins öppenvård som kontaktar dig.

Det är vårdsamordnaren som kallar till möte om SIP om ni är överens om att det skulle vara bra.

Hur läser jag min SIP?

Du som har fått en SIP kan logga in på 1177.se för att läsa din plan. Du kan även få den hemskickad på papper.

På 1177.se kan du läsa mer om vad en SIP är och hur det går till när en plan behövs

Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården (sjukresa). I vissa fall kan du göra sjukresan med personbil eller specialfordon från Länstrafiken, men då behöver du ett sjukreseintyg eller färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst

Har du har svårt att förflytta dig eller resa med allmänna kommunikationer på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. För att beviljas färdtjänst ska du ha en nedsättning som varar i minst tre månader.

Mer information om sjukresor och färdtjänst i Örebro län

När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. 

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första fjorton dagarna av sjukskrivningen. Men du behöver träffa en läkare och få ett läkarintyg om du är sjuk i mer än sju dagar.

Sjukskrivning och rehabilitering (1177.se)

Ekonomiskt stöd när du är sjuk (1177.se)

Rehabilitering

Ibland behövs rehabilitering för att du ska klara av att återgå till arbetslivet på heltid eller deltid. Arbetsuppgifterna kan behöva anpassas till vad du klarar av eller så kan du behöva byta arbetsplats för att kunna arbeta igen. 

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en plan för att du så fort som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Det ska ske senast en månad efter första sjukdagen om du antas vara sjuk i minst 60 dagar.

Förutom läkare kan även annan personal vara inblandad i din vård och behandling. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut.

Rehabkoordinatorn på din vårdcentral kan ge dig stöd i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Rehabkoordinatorn kan även ge dig stöd i kontakten med din arbetsgivare.

Du kan kontakta rehabkoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering.

Om du efter att ha varit inlagd på sjukhus har ett fortsatt vårdbehov samt behov av olika stödinsatser kommer du att erbjudas ett möte för att planera detta. Vid detta möte deltar representanter från hälso- och sjukvården och från din kommun. Det är vårdsamordnaren på den vårdcentral där du är listad som kallar till mötet.

Tillsammans med dig görs en samordnad individuell plan – även kallad SIP. En SIP kan göras när behov av samordning av vård och olika stödinsatser uppstår och kan påkallas av dig eller av en närstående.

Kontakta vårdsamordnaren på den vårdcentral där du är listad - här hittar du kontaktuppgifter.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 26. April 2024