Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Hälso- och sjukvården regleras av lagar och som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du som patient eller närstående kan på ett enkelt sätt lämna klagomål eller ge synpunkter på den vård som du har fått. Utifrån dina synpunkter eller klagomål ska vi enligt lag arbeta med att förbättra vården.

Klagomål eller synpunkter kan handla om:

  • Behandlingar
  • Bemötande
  • Rådgivning
  • Tillgänglighet och kommunikation med vården

Du kan också lämna in förslag och idéer på hur den vård vi ger kan bli bättre.

Efter att du lämnat klagomål eller synpunkter bör du få svar inom fyra veckor. 

Olika sätt att lämna klagomål eller synpunkter på vården i Region Örebro län

Du som är patient eller närstående kan lämna klagomål och synpunkter på följande sätt:

Vårdgarantin

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Om du inte erbjuds vård inom den tid som vårdgarantin ger dig rätt till kan du kontakta Vårdgarantienheten

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 4. Dezember 2023