Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor är en resa till och från vården, medan färdtjänst är en del av serviceresor som är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken.

Sjukresor - Resor till och från vården

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafik, till exempel buss och tåg, till och från vården.

Den som på grund av medicinska skäl har fått ett tillstånd kan göra sjukresan med serviceresefordon från Länstrafiken och betalar gällande egenavgift. Den som har tillstånd till färdtjänst får automatiskt sjukresa med serviceresefordon och betalar gällande egenavgift för färdtjänst.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer en annan vårdgivare får du själv stå för dina resor och eventuella reskostnader.

Information om resor till och från vården - 1177.se

Färdtjänst

Har du har svårt att förflytta dig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

För att beviljas färdtjänst ska du ha en nedsättning som varar i minst tre månader.

Information och kontaktuppgifter för färdtjänst - 1177.se

Kontakte

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 2. Januar 2024