Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Förändringar inom buss- och tågtrafiken när kollektivtrafiknämnden måste spara 2024 och 2025

Den 7 december 2023 tog kollektivtrafiknämnden i Region Örebro län beslut om trafikreduceringar som innefattar den allmänna kollektivtrafiken. Bakgrunden till beslutet är Region Örebro läns ekonomiska läge.

Med anledning av det svåra ekonomiska läget med minskade stadsbidrag och ökad inflation, står Region Örebro län inför ett underskott på drygt en miljard kronor i slutet av 2023. Läget ser inte ut att förbättras under kommande år och därför har Regionstyrelsen gett respektive nämnd i uppdrag att ta fram underlag för ny budget 2024 för sina verksamheter, inklusive handlingsplaner för en ekonomisk balans.   

Vad innebär detta för kollektivtrafiken?  

Området Trafik och samhällsplanering där Allmän kollektivtrafik, Serviceresor och skolresor ingår, har fått ett sparkrav om 50,3 miljoner kronor 2024. För att möta kravet, har ett arbete gjorts med att se över kostnader och intäkter under sensommaren och hösten. 

De vägledande principerna för arbetet har inkluderat hänsyn både till uppdrag (Region Örebro läns Trafikförsörjningsprogram och verksamhetsplan för allmän kollektivtrafik) samt kollektivtrafikens varumärke och även de långsiktiga effekter som ekonomiska beslut får med tanke på trafikutbud och servicenivå.

Arbetet har också tagit hänsyn till gällande avtal. Slutsatsen är, utifrån politiskt beslutat krav på en budget i balans, att ta bort trafik där det inte går att samordna tillräckligt många resor vid samma tider.

Innehållet i beslutet kan sammanfattas:

 • I och med att trafiken utgör den största kostnaden innebär det att största delen av besparingen behöver ske genom trafikanpassningar.
 • Utöver ett antal utbudsförändringar är det 15 linjer som utgår.
 • Totalt har trafikanpassningar identifierats som leder till en besparing på cirka 31 miljoner.
 • Resterande miljoner ska sparas på andra delar inom allmän kollektivtrafik och serviceresor inom Region Örebro län.
 • Drygt hälften av förändringarna kommer att genomföras december 2024 och resten december 2025.

Förändringar i enlighet med beslutet

 • Utbudsändringar i Örebro stadstrafik (inklusive sommartrafik)
 • Avsluta Region Örebro läns medfinansiering av tågtrafik på Värmlandsbanan
 • Ändringar i starka stråk
  • Linje 825, Örebro – Norra Bro – Almbro slås ihop med linje 807 Örebro - Pålsboda
  • Utglesning av antalet avgångar på linje 600 Örebro - Fjugesta och anslutning till linje 630 till/från Mullhyttan
 • Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår
  • Linje 751, Askersund – Olshammar – Askersund
  • Linje 822, Odensbacken – Hampetorp
  • Linje 353, Storå – RamsbergLinje 521, Örebro – Närkes Kil – Klockhammar
  • Linje 743, Kumla – Åbytorp – Götabro
  • Linje 824, Örebro – Norrbyås
  • Linje 828, Pålsboda – Hjortkvarn

 • Ändringar i väst
  • Linje 533, Karlskoga – Kedjeåsen utgår
  • Linje 537, Östervik – Karlskoga utgår
  • Linje 404, Hällefors – Loka – Karlskoga utgår
  • Sammanslagning av stadslinjer linje 51 och 53
 • Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår
  • Linje 750, Askersund – Nydalen
  • Linje 760, Laxå – Röfors – Laxå
  • Linje 762, Laxå – Hasselfors
  • Linje 421, Hjulsjö - Hällefors

Övrig tågtrafik och närtrafik ska utredas mer.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 23. Februar 2024