Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Anmälan - kommersiell kollektivtrafik

Blankett för anmälan om kommersiell kollektivtrafik

Trafikföretag får bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor. Den som vill köra kommersiell kollektivtrafik behöver först göra en anmälan till Region Örebro län som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan om kommersiell trafik

Anmälan till myndigheten ska lämnas skrifligt på blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälan skickas till följande adress:
Region Örebro län

Trafik och samhällsplanering

Box 1613

701 16 Örebro

eller på e-post regionen@regionorebrolan.se

 

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 25. März 2021