Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Mottagningar och vårdavdelningar på Lindesbergs lasarett

AK-mottagningen Lindesbergs lasarett
Akutmottagningen Lindesbergs lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Lindesberg lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Lindesberg lasarett
Anestesimottagningen Lindesbergs lasarett
Barn- och ungdomsmottagningen Lindesberg Lasarett
Dagkirurgi Lindesbergs lasarett
Dialysmottagningen Lindesbergs lasarett
Fotvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Gynekologmottagningen Lindesbergs lasarett
Hudmottagningen Lindesbergs lasarett
Hörselvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsavdelningen Lindesbergs lasarett
Intensivvårdsmottagningen Lindesbergs lasarett
Kirurgavdelning 4 Lindesbergs lasarett
Kirurgmottagningen Lindesbergs lasarett
Logopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinavdelning 1 Lindesbergs lasarett
Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett
Medicinsk dagrehab Lindesbergs lasarett
Orofacial medicin Lindesbergs lasarett
Ortopedavdelning 3 Lindesbergs lasarett
Ortopedmottagningen Lindesbergs lasarett
Ögonmottagningen Lindesbergs lasarett
Öron- näs- och halsmottagningen Lindesbergs lasarett
Provtagningen laboratoriemedicin LBG
Röntgenmottagningen Lindesbergs lasarett
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen

Är det ett verksamhetsområde, klinik eller enhet du söker?

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 23. Oktober 2023