Logo for the website Logo for the website

Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, styrelse

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Niklas Tiedermann Tjänsteperson Ledamot 1
Carl-Jan Granqvist Tjänsteperson Ledamot 2
Marjetta Leijonhufvud Tjänsteperson Ledamot 3
Ingrid Domberg Tjänsteperson Ersättare 4
Anna Olofsson Tjänsteperson Ersättare 5
Hans Åhnberg Tjänsteperson Ersättare 6

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020