Logo for the website Logo for the website

Ann-Christine Appelqvist

Moderata Samlingspartiet

  • 073 020 97 03 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Hallsbergs kommun 2019-09-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020