Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 070 359 23 22 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ersättare 2021-12-2022-12
Länsmusiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2021-12-2023-05
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2021-06-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020