Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Örebro läns slöjdförening, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12
Stiftelsen Jeremiasfonden, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Stftelsen Cesam, centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 1, 2023