Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Sara Dicksen Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Anders Larsson Centerpartiet Vice ordförande 2
Gunilla Karlsson Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Annica Blomgren Socialdemokraterna Lekmannarevisor 4
Le-Roy Wentzel Socialdemokraterna Lekmannarevisor 5
Sven Landh Kristdemokraterna Lekmannarevisor 6
Lena Jansson Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 7
Larz Lundberg Liberalerna Lekmannarevisor 8
Nils Gunnarsson Sverigedemokraterna Lekmannarevisor 9

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 23, 2022