Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 076 316 51 65 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Adolf Lindgrens stiftelse, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Länsgården Fastigheter AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Stiftelsen Jeremiasfonden, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Örebro läns slöjdförening, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020