Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Adolf Lindgrens stiftelse, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-02-2026-12
Länsgården Fastigheter AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Stftelsen Cesam, centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12
Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020