Logo for the website Logo for the website

Kristdemokraterna

  • 070 632 06 31 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kammarrätten i Göteborg, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ersättare 2020-02-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020