Logo for the website Logo for the website

Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 2:a gruppen

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Manfred Barenfeld Socialdemokraterna Juryman 1
Tania Cifuentes Valdés Socialdemokraterna Juryman 2
Sten Jonsson Kristdemokraterna Juryman 3
Siv Jerlström Kristdemokraterna Juryman 4
Karin Einarsdotter-Carlen Centerpartiet Juryman 5
Carmen Cristofor Moderata Samlingspartiet Juryman 7
Tomas Andersson Sverigedemokraterna Juryman 8

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020