Logo for the website Logo for the website

Liberalerna

  • 070 651 07 68 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Jeremiasfonden, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Örebro läns museum, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Hopajola Örebro län, styrelse, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020