Logo for the website Logo for the website

Sverigedemokraterna

  • 070 877 99 00 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Transitio AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12
Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12
Alfred Nobel Science Park, lekmannarevisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Almi Företagspartner Mälardalen lekmannarevisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-06-2023-05
Trafikcenter Scantec AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2022-02-2023-05
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2023-01-2026-12
Länstrafiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Göta Hovrätt, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2023-01-2026-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020