Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 663 19 75 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Strukturfondpartnerskapet i Östra Mellansverige, Övrigt ordförande 2022-06-2026-12
Alfred Nobel Science Park, ombud, Övrigt ombud 2019-06-2023-05
AER Assembly of European Regions, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Central Sweden, styrelse, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt ombud 2019-01-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ordförande 2019-01-2022-12
Almi Företagspartner Mälardalen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser ordförande 2019-09-2022-12
AER kommitté regional tillväxt, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Transitio AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020