Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Strukturfondpartnerskapet i Östra Mellansverige, Övrigt ordförande 2022-06-2026-12
Alfred Nobel Science Park, ombud, Övrigt ombud 2019-06-2023-05
Central Sweden, styrelse, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Örebro Läns Flygplats AB, styrelse, Bolag ordförande 2019-06-2023-05
Länsmusiken i Örebro AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Almi Företagspartner Mälardalen AB, ombud, Bolag ombud 2019-06-2023-05
Transitio AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Länstrafiken Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020