Logo for the website Logo for the website

Örebro Läns Flygplats AB, styrelse

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Irén Lejegren Socialdemokraterna Ordförande 1
Efwa Nilsson Kristdemokraterna Vice ordförande Örebro kommun 2
Thage Arvidsson Tjänsteperson Vice ordförande Kumla kommun 3
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 4
Gunilla Sandström Tjänsteperson Ledamot 5
Magnus Palmér Tjänsteperson Ledamot 6
Petter Arneback Tjänsteperson Ersättare 7
Anders Åhrlin Moderata Samlingspartiet Ledamot Örebro kommun 8
Ulrika Jansson Tjänsteperson Ersättare Örebro kommun 10
Peter Wiklund Moderata Samlingspartiet Ledamot Karlskoga kommun 11
Erik Johansson Tjänsteperson Representant 12
Anders Granfelt Tjänsteperson Representant 13

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020