Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Intresseföreningen Bergslaget, styrelse, Övrigt ledamot 2023-03-2026-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2023-01-2026-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-11-2023-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021