Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vänsterpartiet

  • 073-981 73 22 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Saturday, October 15, 2022