Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Lekeberg kommun 2020-09-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021