Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Rådet för funktionshinderfrågor i Askersunds kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Sydnärke, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Övrigt ledamot 2020-01-2023-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020