Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Du som är folkbokförd och bor i Örebro län
kan skriva ett medborgarförslag
till politikerna i regionfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan handla
om någonting du tycker politikerna ska ändra på
eller någonting de ska börja göra.

Att vara folkbokförd i ett län
betyder att man bor och betalar skatt där.

Även barn och ungdomar kan lämna medborgarförslag.
Men inte föreningar och organisationer.

Du lämnar förslaget till regionfullmäktige.
De fungerar som länets riksdag.
Det är 71 personer
från olika politiska partier i Örebro län.
De kallas ledamöter.
De bestämmer om hur pengarna ska delas upp
mellan olika saker
och hur regionens olika verksamheter ska jobba.

Om du ska skriva ett medborgarförslag
Tänk på det här:

 • Ditt förslag måste handla om något som
  regionfullmäktige jobbar med
  och kan bestämma om.

 • Varje förslag ska handla om en sak
  men du kan ha flera olika förslag om samma sak.

 • Skriv ett så tydligt förslag som möjligt.
  Tänk på att ditt förslag blir offentligt
  Det betyder att alla som vill kan få reda på vad du skrivit.

 • Förslaget ska vara skrivet med text
  och du måste skriva ditt namn
  för att förslaget ska bli godkänt.
  Du måste också skriva ditt namn tydligt
  din adress och telefonnummer.

Du kan lämna eller skicka ditt förslag

Lägg ditt förslag i ett kuvert,
skriv ”Medborgarförslag” på kuvertet.

Du kan lämna kuvertet på Regionkansliet på Eklundavägen 2 i Örebro.
Du kan också skicka det till adressen:
Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Du kan också lämna kuvertet när regionfullmäktige har möte.
Lämna det till någon som sitter längst fram
och ska hålla i mötet.

Du kan skanna in ditt förslag 
och skicka det med e-post till Region Örebro län.

Har du frågor?

Kontakter

Kristina Berglund

Enhetschef Nämndadministration

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2021