Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Medborgarförslag

I ett medborgarförslag lämnar du förslag på hur Region Örebro län kan förbättra och utveckla sina verksamheter. På så sätt kan du vara med och påverka i frågor som är viktiga för dig. Alla som är folkbokförda i Örebro län kan lämna ett medborgarförslag även barn, ungdomar och personer utan rösträtt.

Lämna ett medborgarförslag

Tänk på följande när du skriver ett medborgarförslag

 • Använd blanketten som heter "Medborgarförslag" och som finns som ifyllningsbar pdf-fil
 • Förslaget måste handla om ett ämne som ligger inom regionfullmäktiges ansvarsområde
 • Varje förslag ska handla om ett ämne men kan innehålla flera förslag inom samma ämne
 • Skriv ett så tydligt förslag som möjligt
 • Ditt förslag ska vara skriftligt och undertecknat med ditt namn
 • Skriv också namnförtydligande, adress och telefonnummer i förslaget
 • Tänk på att ditt förslag blir en offentlig handling. Det innebär att allmänheten kan ta del av det

Lämna eller skicka in ditt medborgarförslag

Du kan lämna in ditt medborgarförslag till Region Örebro län på flera olika sätt:

 • Lämna ditt medborgarförslag direkt vid något av regionfullmäktiges sammanträden
 • Lämna in medborgarförslaget på Region Örebro län kansli på Eklundavägen 2, Örebro
 • Skanna in medborgarförslaget, underskrivet, och skicka det med e-post till Region Örebro län.
  E-postadress till Region Örebro län

Skickar du ditt förslag med brev. Märk ditt kuvert med ”Medborgarförslag” och skicka det till adressen:

Regionkansliet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Så hanterar Region Örebro län ditt medborgarförslag

Du kommer att få ett meddelande från Region Örebro län när ditt medborgarförslag har tagits emot.

Kontakter

Kristina Berglund

Enhetschef Nämndadministration

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2023